Wizytacja kanoniczna parafii - 2 - 4 kwietnia 2016

Prawo Kościoła Katolickiego przewiduje, by raz na 5 lat w każdej parafii diecezji odbyła się wizytacja parafii, którą przeprowadza jeden z biskupów diecezji. Jest to czas licznych spotkań Pasterza z wiernymi, odwiedzenie ważniejszych miejsc w parafii, itd. Tegoroczną wizytację przeprowadzi Bp Michał Janocha.

Program wizytacji kanonicznej:

Sobota - 2 kwietnia

9.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa w intencji chorych i sędziwych połączona z sakramentem namaszczenia chorych

10.00 - spotkanie z Zespołem Pomocy Bliźniemu i katechetami

Niedziela - 3 kwietnia

8.00 - Msza św i powitanie Ks. Biskupa. Modlitwy za zmarłych

9.30 - Msza św.

11.00 - Msza św. - błogosławieństwo dzieci

12.30 - Msza św.

13.30 - obiad w domu sióstr salezjanek

15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

16.00 - Liturgia Słowa i spotkanie z grupami parafialnymi, wspólnotami, zespołami w dolnym kościele

17.30 - Msza św.

19.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa

20.30 - spotkanie z kapłanami dekanatu

Poniedziałek - 4 kwietnia

10.00 - Wizyta w Szpitalu Bielańskim, spotanie z personelem, spotkanie z chorymi

11.45 - Wizyta w XXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jose Marti

13.00 - Spotkanie z dyrektorami szkół, szpitala, przedstawicielami władz samorządowych

14.00 - spotkania indywidualne z księżmi posługującymi w parafii, wizyta w kancelarii, lustracja  budynków parafialnych

17.00 - spotkanie z Radą Parafialną