UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Radosnego spotykania Pana Zmartwychwstałego pośród dróg codziennego życia -

życzą wasi duszpasterze